Sözlükte "müstağni" ne demek?

1. Elinde olanla yetinen, doygun.
2. Nazlı davranan.

Müstağni kelimesinin ingilizcesi

sıfat, eskimiş (müstağni:) Arapça musta¦n³
Köken: Arapça

Son eklenenler